Dim Cymraeg?

Dw i’n credu bod Google Translate wedi cyrraedd y pwynt lle mae’n ddigon teg i flog sydd ar gyfer (yn bennaf) y rhai sy eisiau dysgu’r Gymraeg, fod yn uniaith Gymraeg. Dyma fi, felly, yn cynnwys teclyn GTranslate. Mae’r rhestr ar y dde yn cynnwys yr ieithoedd di-ofyn sy’n dod gyda’r teclyn, ond os oes unrhywun yn darllen hyn a gweld eisiau cael cyfieithiad i Aeleg yr Alban, neu beth bynnag, rhowch wybod i fi.

(O’r gorau, o ddarllen y paragraff uchod yn fersiwn Saesneg GTranslate, dyw e ddim yn arbennig o dda, ond gobeithio ei fod yn ddigon da. )