Dyma ni eto

Mae’r hen fersiwn o’r blog ‘ma wedi cael ei hacio, ac yn lle treulio oriau maeth ceisio datrys y broblem, dw i wedi dileu’r holl beth, ac ail-osod blog newydd sbon.

Does dim llawer yma eto, ond mae tair tudalen defnyddiol wedi eu hachub o’r archif, sef Sgwrsio (manylion am y grwpiau sgwrsio sy’n cwrdd yn yr ardal), Cylchlythyr (manylion am yr ebost wythnosol am ddigwyddiadau Cymraeg), ac un newydd, Geirfa (sy’n cyfuno’r taflenni geirfa ar gyfer dysgwyr sy eisiau dechrau darllen nofelau Cymraeg).

Fydd dim modd i adael sylwadau ar y blog ‘ma (i dorri lawr ar faint o amser dw i’n gorfod treulio dileu sbam!), ond mae gyda ni dudalen Facebook a chyfrif Twitter os hoffech ein dilyn, a chroeso i chi hala ebost atom.