Cylchlythyr

[Scroll down for English]

Mae “Pethe Cylch Teifi” yn gylchlythyr ebost sy’n hybu digwyddiadau Cymraeg yn ardal Aberteifi. Mae’r wefan hon yn cynnwys archif o’r cylchlythyrau, ynghyd â manylion pellach rhai o’r digwyddiadau.

Dechreuwyd y cylchlythyr ar gyfer dysgwyr y Gymraeg yn benodol, ond erbyn hyn mae llawer o Gymry Cymraeg yn tanysgrifio hefyd.

Mae’r cylchlythyr yn mynd ma’s fel arfer bob dydd Gwener, yn eitha cyson yn ystod y tymhorau dysgu Cymraeg, ac yn llai aml yn y gwyliau. Gwaith gwirfoddolwyr yw e, a dyw e ddim yn gysylltiedig ag unrhyw ddarparwr cyrsiau Cymraeg i Oedolion.

Os hoffech rannu gwybodaeth am ddigwyddiad yn y cylchlythyr, cysylltwch trwy ebost – gan gofio i gynnwys manylion lleoliad/dyddiad/amser/pris mynediad ac unrhyw beth arall a fydd o ddiddordeb. Byddai cyfieithiad Saesneg yn helpu, oni bai bod y digwyddiad ddim yn addas i ddechreuwyr pur (darlith heb gyfieithu-ar-y-pryd, neu ddrama heb uwch-deitlau, er enghraifft).

Tanysgrifiwch i’r cylchlythyr

Porwch archif Pethe Cylch Teifi

Cysylltwch â Phethe Cylch Teifi


Pethe Cylch Teifi - pennodau o rai o'r cylchlythyrau diweddaraf

“Pethe Cylch Teifi” is an email newsletter which promotes Welsh language events in the Cardigan area. This website includes an  archive of the newsletters, along with further details about some of the events.

The newsletter was initially aimed at Welsh learners specifically, but by now plenty of native speakers and fluent second-language speakers also subscribe.

The newsletter usually goes out every Friday, fairly regularly during the Welsh for Adults’ termtime, less often in the holidays. It is produced by volunteers, and has no connection to any of the local providers of Welsh classes.

If you’d like to share information about an event in the newsletter, please get in touch by email – remembering to include details about location/date/time/admission price and anything else which might be of interest. If you’re not a fluent Welsh speaker, don’t worry, English is fine (we’ll translate), but please don’t send details of events where English will be the main language heard and used. The newsletter is mostly bilingual, although some events will only have an English synopsis – these events are unlikely to be suitable for those just starting to learn Welsh, but if you don’t mind not understanding everything that’s said, go for it!

Subscribe to the newsletter here

Browse the Pethe Cylch Teifi archive

Contact Pethe Cylch Teifi