Dosbarthiadau

Dosbarthiadau Cymraeg yn Aberteifi 2020 – 2021

Bydd y dosbarthiadau yn dechrau’r wythnos sy’n dechrau 21 Medi 2020. Bydd y dolenni ar deitlau’r cwrs yn mynd â chi i fanylion pellach am y cwrs, lle gallwch chi hefyd gofrestru ar gyfer y dosbarth, a bydd y dolenni ar enw’r tiwtor / trefnydd yn agor e-bost i drafod y cwrs ymhellach.

Am y tymor cyntaf (o leiaf), bydd y dosbarthiadau yn cwrdd ar-lein trwy Zoom. Bydd y manylion yn eich cyrraedd cyn y dosbarth cyntaf. Bydd yr amseroedd a roddir isod ar gyfer y dosbarthiadau pan fyddwn yn gallu cwrdd yn ddiogel; gall amseroedd y sesiynau Zoom amrywio.

Bydd angen cwrslyfr arnoch chi am y rhan fwya o’r cyrsiau – maen nhw ar gael yn eich siop lyfrau Cymraeg leol, ac mae dolenni isod i wefan Gwales ac Amazon, ac i lawrlwytho copi PDF.

Mae rhagor o ddosbarthiadau ar gael trwy Geredigion, manylion yn y Prospectws yma.

Welsh Classes for Adults in Cardigan 2020 – 2021

The classes will be starting week beginning 21 September 2020. The links on the course titles will take you to further details about the course, where you can also register for the class, and the links on the tutor / organiser’s name will open an email to discuss the course further.

For the first term (at least), classes will meet online through Zoom. Details will arrive before the first class. The times given below will be for the classes when we’re able to meet safely; timings for the Zoom sessions may vary.

You will need a course book for most courses – they’re available from your local Welsh bookshop, and there are links below to the Gwales and Amazon websites, and to download a PDF copy.

There are more classes throughout Ceredigion in this Prospectus.

Mynediad / Entry Level

Courses for absolute beginners. Either a single 2 hour session (level takes 2 years to complete), or a single 4 hour session or two 2 hour nightclasses (level takes 1 year to complete).

Coursebook
gwales.com | amazon.co.uk | download PDF

Mynediad / Entry 1 & 2 NB21-07-M12
Tuesdays 09.30 – 14.00 (4 hours)
Tŷ Cadwgan / Zoom
Nic Dafis – nid4@aber.ac.uk

The above class has been cancelled due to lack of registrations – hopefully it will be possible to start a Mynediad 1&2 class in the new year.

Mynediad 1 / Entry 1 NB21-08-M1
Wednesday 18.30 – 20.30 (2 hours)
Tŷ Cadwgan / Zoom
Beth Davies – dysgucymraeg@aber.ac.uk

Mynediad 2 / Entry 2 NB21-09-M2 (second year of level)
Thursday 18.00 – 20.00 (2 hours)
Tŷ Cadwgan / Zoom
Gwyneth Davies – dysgucymraeg@aber.ac.uk


Sylfaen /Foundation Level

Coursebook
gwales.com | amazon.co.uk | download PDF

Sylfaen / Foundation 1 – NB21-10-S1
Y Man a’r Lle, Aberteifi / Zoom
Wednesday 13.00 – 15.00 (2 hours)
Richard Vale – riv1@aber.ac.uk

Sylfaen / Foundation 1&2 NB21-11-S12
Tŷ Cadwgan, Aberteifi / Zoom
Thursday 09.30 – 14.00 (4 hours)
Richard Vale – riv1@aber.ac.uk

Sylfaen / Foundation 1&2 NB21-12-S12
Tŷ Cadwgan, Aberteifi / Zoom
Monday & Thursday evening 19.00 – 21.00 (2 x 2 hours)
Nic Dafis – nid4@aber.ac.uk


Canolradd / Intermediate Level

Cwrslyfr / Coursebook
(ddim ar gael i’w brynu ar lein eto ond mae copiau yn y siopau / not yet available to buy online but copies in the shops) | download PDF (pilot version, may differ from final version)

Canolradd 1 a 2 NB20-08-S12
Dydd Mercher 9.30 – 14.00 (4 awr)
Tŷ Cadwgan / Zoom
Nic Dafis – nid4@aber.ac.uk


Uwch / Advanced Level

Cwrslyfr / Coursebook
gwales.com | amazon.co.uk | download PDF

Uwch 1 – NB21-16-U1
Dydd Iau 9.30 – 14.00 (4 awr)
Tŷ Cadwgan, Aberteifi / Zoom
Nic Dafis – nid4@aber.ac.uk

Uwch 2 – NB21-17-U2
Dydd Llun 9.30 – 14.00 (4 awr)
Tŷ Cadwgan, Aberteifi / Zoom
Richard Vale – riv1@aber.ac.uk