Dosbarthiadau

Dosbarthiadau Cymraeg yn Aberteifi 2019 – 2020

Bydd y dosbarthiadau yn dechrau’r wythnos sy’n dechrau 30 Medi 2019. Bydd y dolenni ar deitlau’r cwrs yn mynd â chi i fanylion pellach am y cwrs, lle gallwch chi hefyd gofrestru ar gyfer y dosbarth, a bydd y dolenni ar enw’r tiwtor / trefnydd yn agor e-bost i drafod y cwrs ymhellach.

Welsh Classes for Adults in Cardigan 2019 – 2020

The classes will be starting week beginning 30 September 2019. The links on the course titles will take you to further details about the course, where you can also register for the class, and the links on the tutor / organiser’s name will open an email to discuss the course further.

Mynediad / Entry Level

Courses for absolute beginners. Either a single 2 hour session (level takes 2 years to complete), or a single 4 hour session or two 2 hour nightclasses (level takes 1 year to complete).

Mynediad / Entry 1 & 2 NB20-02-M12
Mon & Thurs evenings 19.00 – 21.00
Tŷ Cadwgan
Nic Dafis – nid4@aber.ac.uk

Mynediad / Entry 1 & 2 NB20-03-M12
Thursday 9.30 – 14.00
Tŷ Cadwgan
Richard Vale – riv1@aber.ac.uk

Mynediad 1 / Entry 1 NK20-05-M1
Thursday 18.00 – 20.00
Tŷ Cadwgan (to be confirmed)
Gwyneth Davies – gwd7@aber.ac.uk

Mynediad 2 / Entry 2 NK20-08-M2 (second year of level)
Wednesday 13.00 – 15.00
Y Man a’r Lle
(Meryl Evans – mee25@aber.ac.uk)


Sylfaen /Foundation Level

Sylfaen / Foundation 1 & 2 NB20-08-S12
Wednesday 9.30 – 14.00
Tŷ Cadwgan
Nic Dafis – nid4@aber.ac.uk

Sylfaen / Foundation 1 & 2 NB20-09-S12
Mon & Thurs evenings 18.30 – 20.30
Tŷ Cadwgan
Richard Vale – riv1@aber.ac.uk

Sylfaen / Foundation 1 NK20-13-S1
Thursday 14.00 – 16.00
Y Man a’r Lle
(Meryl Evans – mee25@aber.ac.uk)

Sylfaen / Foundation 1 Continuation NK20-15-S1-P
Wednesday 9.00 – 11.00
Y Man a’r Lle
(Meryl Evans – mee25@aber.ac.uk)


Canolradd / Intermediate Level

Canolradd 1 a 2 NB20-12-C12
Dydd Iau 9.30 – 14.00
Tŷ Cadwgan
Nic Dafis – nid4@aber.ac.uk

Canolradd Sgwrsio / Intermed. Conversation NB20-13-C2
Dydd Iau 9.30 – 11.30
Tŷ Cadwgan
Philippa Gibson – pgg@aber.ac.uk


Uwch / Advanced Level

Uwch i Rhan 1 a 2 NB20-15-U1
Dydd Llun 9.30 – 14.00
Tŷ Cadwgan
Richard Vale – riv1@aber.ac.uk

Uwch i Rhan 1 NK20-25-U1
Dydd Iau 9.30 – 11.30
Y Man a’r Lle
(Meryl Evans – mee25@aber.ac.uk)

Uwch ii Rhan 1 a 2 NB20-17-U2
Dydd Mawrth 9.30 – 14.00
Tŷ Cadwgan
Nic Dafis – nid4@aber.ac.uk

Uwch iii Rhan 1 Sgwrsio NB20-18-U3
Dydd Iau 14.30 – 16.30
Tŷ Cadwgan
Richard Vale – riv1@aber.ac.uk

Uwch iv Rhan 1 a 2 NB20-19-U4
Dydd Llun 9.30 – 14.00
Tŷ Cadwgan
Philippa Gibson – pgg@aber.ac.uk

Uwch iv NB20-23-U4
Nos Lun
19.00 – 21.00
Tŷ Cadwgan
Philippa Gibson – pgg@aber.ac.uk

Uwch iv NB20-24-U4
Dydd Mawrth 9.30 – 12.00
Tŷ Cadwgan
Philippa Gibson – pgg@aber.ac.uk