Dosbarthiadau

Dosbarthiadau Cymraeg yn Aberteifi 2021 – 2022

Bydd y dosbarthiadau yn dechrau’r wythnos sy’n dechrau 20 Medi 2021. Dalier sylw bod y manylion isod angen eu diweddaru – mae manylion y cyrsiau newydd ar gael ar wefan y Ganolfan Genedlaethol: https://learnwelsh.cymru/learning/find-a-course/

Am y tymor cyntaf (o leiaf), bydd y dosbarthiadau yn cwrdd ar-lein trwy Zoom. Bydd y manylion yn eich cyrraedd cyn y dosbarth cyntaf. Bydd yr amseroedd a roddir isod ar gyfer y dosbarthiadau pan fyddwn yn gallu cwrdd yn ddiogel; gall amseroedd y sesiynau Zoom amrywio.

Bydd angen cwrslyfr arnoch chi am y rhan fwya o’r cyrsiau – maen nhw ar gael yn eich siop lyfrau Cymraeg leol, ac mae dolenni isod i wefan Gwales ac Amazon, ac i lawrlwytho copi PDF.

Welsh Classes for Adults in Cardigan 2021 – 2022

The classes will be starting week beginning 20 September 2021. Please note that the details below need updating – details of the new courses are available on the National Center website: https://learnwelsh.cymru/learning/find-a-course/

For the first term (at least), classes will meet online through Zoom. Details will arrive before the first class. The times given below will be for the classes when we’re able to meet safely; timings for the Zoom sessions may vary.

You will need a course book for most courses – they’re available from your local Welsh bookshop, and there are links below to the Gwales and Amazon websites, and to download a PDF copy.

Mynediad / Entry Level – NB details out of date!

Courses for absolute beginners. Either a single 2 hour session (level takes 2 years to complete), or a single 4 hour session or two 2 hour nightclasses (level takes 1 year to complete).

Coursebook
gwales.com | amazon.co.uk | download PDF

Mynediad / Entry 1 & 2 NB21-07-M12
Tuesdays 09.30 – 14.00 (4 hours)
Tŷ Cadwgan / Zoom
Nic Dafis – nid4@aber.ac.uk

The above class has been cancelled due to lack of registrations – hopefully it will be possible to start a Mynediad 1&2 class in the new year.

Mynediad 1 / Entry 1 NB21-08-M1
Wednesday 18.30 – 20.30 (2 hours)
Tŷ Cadwgan / Zoom
Beth Davies – dysgucymraeg@aber.ac.uk

Mynediad 2 / Entry 2 NB21-09-M2 (second year of level)
Thursday 18.00 – 20.00 (2 hours)
Tŷ Cadwgan / Zoom
Gwyneth Davies – dysgucymraeg@aber.ac.uk


Sylfaen /Foundation Level – NB details out of date!

Coursebook
gwales.com | amazon.co.uk | download PDF

Sylfaen / Foundation 1 – NB21-10-S1
Y Man a’r Lle, Aberteifi / Zoom
Wednesday 13.00 – 15.00 (2 hours)
Richard Vale – riv1@aber.ac.uk

Sylfaen / Foundation 1&2 NB21-11-S12
Tŷ Cadwgan, Aberteifi / Zoom
Thursday 09.30 – 14.00 (4 hours)
Richard Vale – riv1@aber.ac.uk

Sylfaen / Foundation 1&2 NB21-12-S12
Tŷ Cadwgan, Aberteifi / Zoom
Monday & Thursday evening 19.00 – 21.00 (2 x 2 hours)
Nic Dafis – nid4@aber.ac.uk


Canolradd / Intermediate Level – NB details out of date!

Cwrslyfr / Coursebook
(ddim ar gael i’w brynu ar lein eto ond mae copiau yn y siopau / not yet available to buy online but copies in the shops) | download PDF (pilot version, may differ from final version)

Canolradd 1 a 2 NB20-08-S12
Dydd Mercher 9.30 – 14.00 (4 awr)
Tŷ Cadwgan / Zoom
Nic Dafis – nid4@aber.ac.uk


Uwch / Advanced Level – NB details out of date!

Cwrslyfr / Coursebook
gwales.com | amazon.co.uk | download PDF

Uwch 1 – NB21-16-U1
Dydd Iau 9.30 – 14.00 (4 awr)
Tŷ Cadwgan, Aberteifi / Zoom
Nic Dafis – nid4@aber.ac.uk

Uwch 2 – NB21-17-U2
Dydd Llun 9.30 – 14.00 (4 awr)
Tŷ Cadwgan, Aberteifi / Zoom
Richard Vale – riv1@aber.ac.uk