Geirfa

Taflenni geirfa ar gyfer dysgwyr sy’n darllen nofelau Cymraeg. Cliciwch ar y dolenni i’w lawrlwytho. Diolch i Richard Vale a Philippa Gibson am baratoi’r taflenni.

A:Annisgwyl – Gareth W. Williams
Taflen eirfa 1 / Taflen eirfa 2

Prynwch gopi ar-lein:
gwales.com | amazon.co.uk


O Ran – Mererid Hopwood
Taflen 1 / Taflen 2

Ceiliog Dandi – Daniel Davies
Taflen 1 / Taflen 2

Llechi – Manon Steffan Ros
Geirfa

Abermandraw – Rhys Iorwerth
Taflen 1 / Taflen 2 / Taflen 3

Tylwyth – Daf James
Geirfa

Ifor Bach – Eurig Salisbury
Taflen 1 / Taflen 2 / Taflen 3

Dan ei Adain – John Alwyn Griffiths
Geirfa

Llinynnau – Llinos Iorwerth Dafis
Geirfa

Yr Eumenides – Daniel Davies
Geirfa

Dadeni – Ifan Morgan Jones
Geirfa

Blasu – Manon Steffan Ros
Geirfa

Llyfr Glas Nebo – Manon Steffan Ros
Geirfa