Cymdeithas Maes a Môr, Ffostrasol

Cymdeithas Hanes Maes a Môr
Rhaglen Medi 2023 – Chwefror 2024
7.30 Neuadd Ffostrasol

18 Medi 2023
Llinos Dafis: “Byd Dai”

16 Hydref 2023
Bethan Jones: “Hanes y Mudiad Heddwch yng Nghymru yn ystod yr 80au”

20 Tachwedd 2023
Keys Huysmans: “Waffls Tre-groes yn 40 oed”

18 Rhagfyr 2023
Siân Wyn Siencyn: “Stori Marian”

15 Ionawr 2024 (Nos Lun) – Caryl Lewis yn siarad am Martha, Jac a Sianco yn Neuadd Ffostrasol am 7.30 o’r gloch 

27 Ionawr 2024 (Nos Sadwrn) Dathlu Santes Dwynwen yng nghwmni Ryland Teifi yn Neuadd Ffostrasol am 7.30 o’r gloch. 

19 Chwefror 2024 (Nos Lun) Sgwrs gan Meinir a Mari Mathias yn Neuadd Ffostrasol am 7.30 o’r gloch