Bore Coffi i Ddysgwyr – Cymdeithas yr Iaith

Bydd y Gymdeithas yn cynnal ‘Bore Coffi’ wythnosol i ddysgwyr dros Zoom am 10.00, bob bore dydd Mawrth.

Cyfle arbennig i ddysgwyr ymarfer eu Cymraeg a chwrdd â dysgwyr mewn rhannau eraill o Gymru a Lloegr! Bydd angen iddyn nhw ebostio post@cymdeithas.cymru os ydynt eisiau mynychu’r digwyddiad er mwyn i ni anfon linc aton nhw. 

A note from Carol, at Cymdeithas yr Iaith:

Cymdeithas will be holding a weekly ‘Coffee Morning’ for learners over Zoom at 10.00, everyTuesday morning.

A great opportunity for learners to practice their Welsh and meet learners in other parts of England and Wales! They will need to email post@cymdeithas.cymru if they want to attend the event so we can send them a link.