Dwy Gomedi Fer – Cwmni Drama Llandudoch

Dyma dyddiadau ayyb perfformiadau Cwmni Drama Llandudoch. 

Dwy gomedi fer – ‘Calon Lan yn llawn Drygioni’ (gan Einir Williams ac  Aled Owens) a ‘Gwesty’r Garibaldi’ (gan Gwynedd Huws Jones)  

Nos Wener Mawrth 20fed yn Neuadd Penrhiwllan 7.30yh
Nos Wener Mawrth 27ain yn Neuadd Sarnau 7.30yh
Nos Wener Ebrill 3ydd yn Neuadd Llandudoch 7.30yh

Llywyddion: Terwyn a Marged Tomos.

Ni fyddwn yn perfformio yn Theatr Mwldan eleni.