Y Fari Lwyd yn Llangrannog

Llun gan R. fiend [CC BY-SA 3.0], o Gomins Wicipedia

 A hoffech fod yn rhan o draddodiad hynafol y Fari Lwyd?

Ar y 12fed o Ionawr, noson cyn yr Hen Galan, fydd y Fari yn mynd am dro o gwmpas pentref Llangrannog,  ac fe fydd yn dod â iechyd, cyfoeth a ffrwythlondeb i’r pentref.

Ymunwch â ni, naill ai yn un neu’r ddau o’r gweithdai yn y Caban, 10fed a’r 11eg o Ionawr o 7 yr hwyr. Byddwn yn creu pen ceffyl y Fari Lwyd, yn dysgu mwy am y traddodiad ac yn canu rhai o’r caneuon traddodiadol.

Fe fyddwn angen ychydig o bobl i gymryd y brif rhannau (y Fari, Gofalwr, Sarjant a’r Corpral), felly os ydych yn hoff o ganu ac yfed, dewch ynghyd! Byddwn hefyd angen criw o gantorion yn y Pentre Arms a Thafarn y Llong, i dderbyn y Fari pan y bydd yn galw am fynediad.

(Nodwch, nid oes angen fod yn rhugl yn y Gymraeg i gymryd rhan.)


Would you like to be part of the ancient wassailing tradition of the Mari Lwyd?

On the night of 12th January, close to the old New Year (Hen Galan), the Mari will go out, and her antics will bring health, wealth and fertility to the village… 

Join in at either or both of the workshops in the Beach Hut: 10th and 11th January 2019, 7pm onwards. We will be making a Mari Lwyd horse’s head, learning more about the custom and singing some of the traditional songs. 

We will need a few people to take a lead role (Y Fari, Ostler, Merryman, Sarjant, Corporal, Punch and Judy), so if you like to sing and drink, come along! We will also need a crew of singers at the Pentre and at the Ship, to receive the Mari when she demands entry. 

(Note, there is no need to be fluent in Welsh to take part.)